AKTUELLT

Jag ger nu ut min uppföljare Den dolda psykmarknaden – om längtan, girighet och andliga entreprenörer på eget förlag, och även den tidigare utgivna Terapeuten – en avslöjande historia om hur det kan gå till inom den alternativa terapin.

Den dolda psykmarknaden – uppföljaren till Terapeuten

 Att lockas in i en manipulativ rörelse kan gå fort. Att ta sig ur den och förstå vad som egentligen hände kan däremot ta lång tid.

Anette Nyman har ägnat närmare tio år åt att försöka ta reda på vad det var som egentligen hände när hon själv drogs in i en nyandlig terapirörelse.

När hon började närma sig en förklaring möttes hon av kompakt tystnad. Varför vill media inte analysera manipulation och sekterism? Och hur kommer det sig att kommuner, landsting och politiker är involverade i den oreglerade terapin? Varför hänger lagstiftningen inte med? Sverige är det enda land i Skandinavien som inte tar tag i frågan.

Den dolda psykmarknaden ger en bred bild av de mekanismer som driver på och de strukturer som göder den här marknaden. Dels hur forskarna ser på sekterism, dels hur samhällets olika institutioner ställer sig till fenomenet.

Terapeuten

Terapeuten – en avslöjande historia om hur det kan gå till inom den alternativa terapin.

 

Anette Nyman Journalist, författare och bokredaktör