REFERENSER OCH LITTERATURTIPS

Att leka med elden: sekternas värld, Karl-Erik Nylund, Sellin & Partner, 2004

Att må dåligt är en bra början, Bengt Stern, Mullingstorp utbildning och hälsa, 2005

Att vinna en tro och förlora sig själv, om livet i sekter och karismatiska grupper, Anders Haag, Natur och kultur, 2009

Avhopparen: mina tjugo år inom scientologin, Robert Dam, Libris förlag, 2012

Bakom Clownens mask, Conny Larsson, Norstedts, 2005

Beatles, Maharishi och jag, Conny Larsson, Norstedts 2010

Bluff, Stehphen Law, Fri tanke förlag, 2012

Breaking the spell, my life as a rajneeshee, and the long journey back to freedom, Jane Stork, Pan Macmillan, 2009

Bright-sided: how positive thinking is undermining America, Barbara Ehrenreich, Amazon, 2010

Bryt det sista tabut, Maria Borelius, Natur och Kultur, 2013

Coaching och lekmannaterapi: en modern väckelse? Anne-Christine Hornborg, Dialogos förlag, 2012

Combatting cult mind control, Steve Hassan, Park Street Press, 1988

Crazy therapies, Margaret Singer, Janja Lalich, Jossey-Bass, 1996

3096 dagar i fångenskap, Natasja Kampusch, Albert Bonniers förlag 2011

Den mediterande Dalahästen, Liselotte Frisk och Peter Åkerbäck, Dialogos förlag, 2013Den stora omvandlingen: En granskning av välfärdsmarknaden, Kent Wehrne, Leopard förlag, 2014

De nya religiösa rörelserna i Sverige, Liselotte Frisk, Dialogos, 2008

Det individualiserade samhället, Zygmunt Bauman, Daidalos, 2002

En liten bok om ondska, Ann Heberlein, Albert Bonniers förlag, 2010

Flykten från friheten, Erich Fromm, Natur och kultur, 1945

Flytande rädsla, Zygmunt Bauman, Bokförlaget Daidalos, 2007

Freedom of mind – Helping loved ones leaving controlling people, cults and beliefs, Steven Hassan, Freedom of mind press, 2012

Försäljningsteknik: om konsten att sälja, Lennart Rosell, Förlag Björn Lundén information, 2006Hur man botar en fanatiker, Amos Oz, Wahlström & Widstrand, 2007

I spåren av 90-talet, Töres Theorell, Karolinska Institutet University Press, 2006

Konsten att få mentala superkrafter, Henrik Fexus, Bokförlaget Forum, 2011

Inside out: A memoir of entering and breaking out of a Minneapolis political cult, Alexandra Stein, North Star Press Cloud Inc, 2002

Kompetens och ansvar, betänkande av 2009-års Behörighetsutredning SOU: 2010:65, Fritzes, 2010

Kränkningar och förlåtelse: en etisk studie med hänsyn till föreställningar om offer, förövare, skuld och ansvar, Anne Heberlein, 2005, Thales förlag

Mannen som slutade ljuga, Dan Josefsson, Lind & Co, 2013

Med Stalin som Gud, Magnus Utvik, Norstedts, 2012

Mobbarna och rättvisan, Maciej Zaremba, DN-förlaget, 2010

Mot stormens öga, Roger Nilson, Norstedts 2008

Mystik och andlighet, kritiska perspektiv, Antoon Geels, Anne-Christine Hornborg, m.fl., Dialogos förlag, 2013

Möt dig själv bortom allt förnuft, Bengt Stern, Linnaeus förlag, 1990

Om det så skulle kosta mig livet, Margaretha Sturesson, Libris 2009

Pastorerna i Knutby, Mårten Nilsson, Succeförlaget ABC, 2005

Paranormality, Richard Wiseman, Macmillan Publishers, 2011

Paradise and promises: Chronicles of my life with a self-declared, modern-day Buddha, Marlowe Sand, Amazon, 2015

Pillret: en berättelse om depressioner och doktorer, forskare och Freud, människor och marknader, Ingrid Carlberg, 2011, Norstedts

Prisons we choose to live inside, Doris Lessing, Harper Perennial Modern Classics, 1987

Psykotraumatologi, Per-Olof Michel, Studentlitteratur, 2001

På spaning efter helhet, Olav Hammer, Wahlström & Widstrand, 1998

Påverkan och manipulation, Håkan Järvå, Peter Dahlgren, Studentlitteratur, 2013

Rapport från vår nya sköna värld, Günter Wallraff, Norstedts, 2010

Releasing the bonds: Empowering people to think for themselves, Steven Hassan, Freedom of mind Press, 2000

Ritualer, Anne-Christine Hornborg, Studentlitteratur, 2005

Saving the modern soul: Therapy, emotions, and the culture of self-help, Eva Ilioz, University of California Press, Berkley, 2008

Sektbarn, Charlotte Essén, Albert Bonniers förlag, 2008

Sekten en sann historia, Peter Pohl, Alfabeta/Anamma, 2005

Sekter och hemliga sällskap i Sverige och i världen, Claes Svahn, Semic förlag, 2012

Sektsjuka, Håkan Järvå m.fl., Studentlitteratur, 2009

Selling Spirituality; The silent takeover of Religion, Jeremy Carette och Richard King, Routledge, 2004.

Som en tjuv om natten, en sann historia om hur tron på himlen blev ett helvete på jorden, Lena Ringqvist, Bokförlaget Langenskiöld, 2006

Suveränitetens pris en kritisk studie av självhjälpslitteratur, Jonas Aspelin, Dualis förlag, 2009.

Syndabocken, Silvia B Perera, Centrum för jungiansk psykologi, 1992

Take back your life, recovering from cults and abusive relationships, Janja Lalich, Madeleine Tobias, Bay tree, 1994

Terapeuten – en avslöjande historia om hur det kan gå till inom den alternativa terapin, Anette Nyman, Norstedts, 2009

The Journey, a road map to the soul, Brandon Bays, Simon and Schuster, 2001

Totalirismens ursprung, Hannah Arendt, Daidalos, 2016

Trick and treatment, Simon Singh, Edzard Ernst, Bantham Press, 2008, på svenska: Salvekvick och kvacksalveri, Leopard förlag, 2008

Tänka snabbt och tänka långsamt, Daniel Kahneman, Volante, 2011

Älskade terrorist, Anna Sundberg, Jesper Huor, Norstedts, 2015

Övergivenhet och främlingskap, Kathrin Asper, Centrum för jungiansk psykologi, 1993

Anette Nyman Journalist, författare och bokredaktör