Redaktör

Följande böcker är ett axplock av böcker jag har varit redaktör för
under åren. Flera har jag tagit inititativet till samt aktivt
arbetat med marknadföring och seminarier kring.

Att finna ett ämne, en författare och en fotograf
och sedan tillsammans få ordning på bokstäver, bild och layout
är något av det roligaste som finns. I synnerhet när allt blir lättläst.

Tack LL-förlaget och övriga inblandade.

Anette Nyman Journalist, författare och bokredaktör